Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü

Kültürel Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:

 • Üniversitenin kültürel faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma işlemleri vb. yerine getirmek.
 • Etkinlikler için Üniversitemiz gelen kişilerin yolluk ve ödeme evraklarının onayını almak ve ilgili Birime aktarmak.
 • Kültürel faaliyetlerle ilgili günlük yazışmaları yapmak, takip etmek, işlemi bittikten sonra dosyalamak.
 • Kültürel faaliyetlerle ilgili çeşitli evrak ve dokümanları hazırlamak.
 • Kültürel faaliyetlere ilişkin duyuru yazılarını yazmak, afişlerini hazırlamak
 • Üniversiteyi temsilen çeşitli programlara katılan öğrencilerin avans, yolluk ve ödeme evraklarını hazırlayarak imzaya sunmak.
 • Kültür ve sanat faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit ederek teminini sağlamak.
 • Üniversite birimlerinden gelen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili talepleri değerlendirmek.
 • Üniversitenin kendi kültürel veya sanatsal faaliyetlerine ilişkin kapalı ve açık alanlarda açılması uygun görülen her türlü stant, sergi ve tanıtımla ilgili izin yazılarını hazırlamak ve takibini yapmak.
 • Yapılan her faaliyetin istatistiki bilgilerinin elektronik ortamda güncel ve düzenli olarak tutulması.
 • Birim ile ilgili her türlü evrakı dosyalamak ve arşive kaldırmak.
 • Kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin salon tahsislerinin takibi ve organizasyonunu yapmak.
 • Üniversitenin açılış, mezuniyet törenleri ve bahar şenlikleri vb. organizasyonlarını yapmak.
 • Öğrenciler tarafından doldurulan Topluluk kuruluş evraklarının müdürlüğümüz tarafından teslim alınması, başvuruların yürütme kuruluna sunulması ve onayı halinde topluluğun aktif hale getirilmesi,
 • Topluluk etkinliklerinin gerçekleştirilmesi; etkinlik formlarının topluluk başkanı ve danışmanı tarafından imzalanıp müdürlüğümüzce  teslim alınması, Söz konusu başvuruların onayının alınması, salon tahsisi sağlanması, etkinlik ile ilgili duyuruların yapılması etkinliğin gerçekleştirilmesinin sağlanması

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.