Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü

Öğrencilerimizin ve personellerimizin sosyal hayatlarına katkı sağlamak adına aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmektedir.

  • Sosyal tesislerin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
  • Sosyal Tesisler İşletmesine görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
  • Demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, ambar ve ayniyat işlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak
  • Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olacak şekilde düzenlenmek
  • Bünyesinde bulunan sosyal tesislerin etkili ve verimli şekilde işletilmesinin sağlanmak

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.