Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Üniversitenin sportif faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye vb.) yerine getirilmesi ve sportif faaliyetlere ilişkin alan tahsislerinin takibi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak.

 • Çalışma takviminin oluşturulmasını, güncel iş takibini ve akışını sağlamak.
 • Birim personelinin işi ile ilgili kurs, eğitim vb. katılımını sağlamak.
 • Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak.
 • Birime havale edilen iş ve evrakların astlara havalesini yapmak ve gereğini sağlamak; cevap yazılarının hazırlanmasını, günlük işlerin imza takibinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Birim faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek.
 • Birimin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek, toplantılar yapmak ve ortaya çıkan sorunları çözmek.
 • Birim personelinin yönetmelikler ve kanunlar çerçevesinde belirlenmiş faaliyetleri yerine getirmesini sağlamak.
 • Birim içinde etkin bir kayıt ve dosyalama sistemi kurulmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
 • Üniversitelerarası sportif faaliyetlere katılan takımların avans, yolluk ve ödeme evraklarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Spor faaliyetlerine ilişkin günlük yazışmaların yapılmasını, takibini ve dosyalanmasını sağlamak.
 • Sportif faaliyetlerle ilgili çeşitli evrak ve dokümanların hazırlanmasını sağlamak.
 • Sportif faaliyetlere ilişkin duyuru yazılarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Sportif faaliyetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilerek teminini sağlamak.
 • Üniversite birimlerinden gelen sportif faaliyetlerle ilgili talepleri değerlendirmek.
 • Yapılan her faaliyetin istatistiki bilgilerinin elektronik ortamda güncel ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
 • Sportif faaliyetlere ilişkin alan tahsislerinin takibi ve organizasyonunun yapılmasını sağlamak.
 • Üniversitelerarası spor müsabakalarına katılımı sağlamak.
 • Eğitim-öğretim yılı başında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı ile Üniversitenin katılacağı ve düzenleyeceği branşlarla ilgili olarak gereken yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Rektörlük onayı ile görevlendirilen antrenörlerin puantaj ve iş takiplerinin yapılmasını sağlamak.
 • Müsabakalara katılacak takımların oluşturulması için gerekli duyuruları yapmak, çalışmaları için gerekli malzeme ve saha desteğini sağlamak.
 • Üniversite sporları Federasyonunun belirlediği yarışma takvimine göre müsabakalara katılımını, Rektörlük onayı, araç tahsisi ve izin yazılarının yazılmasını ve konaklama için otel rezervasyonlarının yapılmasını sağlamak.
 • Müsabaka sonralarında antrenörlerden sonuç raporu alınmasını sağlamak.
 • Üniversite spor şenliklerini organize etmek (Yazışmalar yapmak, spor branşlarını ve spor birim temsilcilerini belirlemek, Spor şenlikleri fikstürünü ve afişlerini hazırlamak, web sayfasında gerekli duyuruların yapılmasını sağlamak, müsabakalar için hakem görevlendirmesi, güvenlik, sağlık ekibi, araç tahsisi ve bilgilendirme amacı ile kurumlarla yazışmalar yapmak, müsabakaların belirlenen tarihte yapılmasını sağlamak ve takip etmek, spor şenlikleri sonunda dereceye giren takımlara ödüllerini vermek ve kupa töreni hazırlamak vb.)
 • Üniversitenin mevcut spor tesislerin bakımlarının yapılmasını ve bu tesislerden geniş bir kesimin yararlanmasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak.
 • Üniversitenin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tel elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak, spor salonunun Üniversite takımlarına ve birimlerden gelen çalışma taleplerinin organizasyonunu sağlamak.
 • Spor hizmetleri birimindeki dosyalama, raporlama ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.