Hakkında

İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde;

  • Başkanlığın gelen-giden evrakları ile ilgili işlemleri yapmak
  • Arşiv ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Personellerin işe geliş gidişlerini takip etmek ve neticesinden Daire Başkanını bilgilendirmek,
  • Personellerin yıllık ve saatlik izinlerini takip etmek
  • Üzerinde işlemi tamamlanan evrakı, dosya numarasına göre arşiv dosyasına kaldırmak,
  • Başkanlığın evraklarını Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafazasını sağlamak ve oluşumunu sağlamak,
  • Arşivlenmiş her türlü dosya ve klasörün korunması, korunması için gerekli tedbirlerin alınması,
  • Birimlerdeki arşiv malzemesini tespit eder,
  • Arşiv için mekân, ekipman ve teçhizat ihtiyacını belirler, temini için gerekli iş ve işlemleri yapar,
  • Birimlerdeki arşiv malzemesini devralmak, devralınan malzemeyi tasnif etmek ve yerleştirmek, saklama süresi dolanların imha işlemlerini yapmak/yaptırmak

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.