Hakkında

İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının mal ve hizmet alımları ile ilgili tahakkuk işlemleri ve ödeme işlemlerinin mali mevzuata uygun olarak yapmak.
 • Güncel iş takibini yapmak ve çalışma takviminin akışını sağlamak.
 • İlgili mevzuatı sürekli takip etmek.
 • İhalelerle ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak.
 • Satın Alma ve Muayene, Değer Tespit, Sayım Komisyonu gibi komisyonlar oluşturmak.
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ve gerektiğinde diğer Üniversite birimlerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, talep listelerini değerlendirmeye almak ve kayıtlarını tutmak.
 • İhtiyaçların bütçe imkanları dahilinde satın alınmasını sağlamak.
 • Malzeme alımı için gerekli yazışmaları yaparak, kurulan komisyonlarca alımı gerçekleştirmek.
 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlisine gerekli bilgileri sağlamak.
 • Kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımının yapılmasını sağlamak.
 • Mali yılsonunda evrakları tasnif edip dosyalayarak birim arşivine kaldırmak.
 • Avans ve kredi işlemlerini yapmak.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol edilerek teslim alınmasını ve bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.